Huisregels

 • Er is plaats voor 200 kinderen. Bij meer dan 200 aanmeldingen zal er geloot worden. Alléén uitgelote kinderen krijgen hiervan bericht en krijgen, vanzelfsprekend, het betaalde inschrijfgeld terug;
 • Over de loting kan niet worden gecorrespondeerd. Kinderen die wonen in de wijk Hees hebben voorrang op kinderen van buiten de wijk;
 • Na afloop van de officiële inschrijfperiode is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk;
 • Iedereen moet voor ongevallen en WA verzekerd zijn;
 • Het bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of verlies van spullen;
 • Wij gaan er van uit dat de kinderen verzekerd zijn via hun ouders en dat mogelijke schade via deze verzekering afgehandeld wordt;
 • Meedoen aan het bouwdorp is op eigen risico;
 • Trek uw kind(eren) dichte schoenen aan, met stevige zolen i.v.m. de veiligheid;
 • Kinderen die, naar onze mening, geen veilige schoenen dragen mogen het terrein niet op;
 • Trek geen nieuwe of dure kleren aan naar het bouwdorp;
 • Het bouwdorp is géén kinderdagverblijf of crèche. Kinderen van 4 en 5 jaar mogen slechts deelnemen indien wij er zeker van zijn, dat ze onder direct toezicht van een volwassene staan. Dit hoeft niet per se een eigen ouder te zijn. ouders kunnen hierin ook rouleren;
 • Uw kind mag alleen onder begeleiding van het terrein af. Als de ouders vinden dat kinderen alleen het terrein mogen verlaten dan moet dat op de deelnemerskaart staan aangegeven;
 • Ieder kind zorgt voor zijn eigen hamer. Zorg dat deze voorzien is van een naam. Spijkers worden uitgedeeld en er zijn ‘zaagvaders’ aanwezig. Kinderen mogen NIET zelf zagen;
 • Zaagvaders mogen alleen met de hand zagen. Elektrisch gereedschap is niet toegestaan;
 • Er mag op het bouwterrein niet gerookt worden;
 • Honden kunnen aangelijnd bij de poort op hun baasje blijven wachten;
 • Materialen als vloerbedekking, plastic zeilen, dakbedekking (zoals shingles) en matrassen zijn niet toegestaan om de hutten mee te versieren;
 • Alle grote voorwerpen die gebruikt worden om de hut mee te versieren (denk aan glijbanen, vlaggen en uithangborden etc.) moeten weer mee naar huis genomen worden op donderdag;
 • Bij slecht weer zal de eindtijd om 14.00 uur zijn. Dit wordt pas besloten op de dag zelf en op de website en Facebook bekendgemaakt;
 • Denk er goed aan om altijd je weekkaart bij je te hebben, alleen met weekkaart krijg je toegang tot het bouwdorpterrein;
 • Weekkaart kwijt? Voor € 2,50 administratiekosten kun je een nieuwe kaart kopen bij het bestuur;
 • Kinderen nemen dagelijks zelf lunch mee tenzij dit anders aangegeven is in het programma boekje;
 • Foto’s worden door ons op de Facebook geplaatst;
 • Het bouwdorp kan niet bestaan zonder sponsoren. Als tegenprestatie mogen alleen sponsoren reclame maken op onze website en het bouwdorpterrein.